Skład Zarządu

  • Piotr Kurdziel – Prezes Zarządu
  • Barbara Lechman  – Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych

Zapoznanie się z dokumentacją budowy ul. 23 Marca