A A A

Dotyczy: przerwania prac spowodowanego COVID-19 i kontynuacji programu POIS.01.03.02-00-0010/16-00, program Głęboka termomodernizacja 9 budynków wielorodzinnych SM Przylesie.

Szczegóły w pliku PDF