A A A

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 9 budynków mieszkalnych SM „Przylesie” w Sopocie o łącznej powierzchni użytkowej 38,5 tys. m2 poprzez przeprowadzenie głębokich oraz kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie:

  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 443,33 ton rocznie,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej o 7.701 GJ/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 7.636 GJ/rok (spadek o 40,17%),
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 8.593,70 GJ/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 17.957,71 kWh/rok.

Podejmowane działania stanowią również wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji, zawartych w Programach ochrony powietrza. Przewiduje się, że dodatkowym rezultatem planowanych działań będzie zmniejszenie poziomu emisji CO2. do atmosfery, przez co projekt przyczyni się również do poprawy jakości powietrza oraz stanu środowiska w skali lokalnej.