A A A

Planowany zakres prac termomodernizacyjnych jest jednakowy dla wszystkich 9 budynków i obejmuje następujące zadania:

  1. Docieplenie ścian zewnętrznych z likwidacją mostków cieplnych na płytach balkonowych poprzez demontaż istniejących balkonów. Ociepleniu podlegają zewnętrzne ściany budynku o powierzchni około 2280 m2 od poziomu 30 cm poniżej poziomu podłogi budynku (ocieplenie stropu przyziemia).
  2. Termomodernizację stropu dachu o powierzchni 369 m2 metodą z mat z wełny mineralnej. Grubość warstwy izolacji 10-20 cm.
  3. Docieplenie stropu piwnicy o powierzchni 360 m2 metodą natryskiwania od spodu stropu pianki poliuretanowej o grubości 8 cm.
  4. Docieplenie dachu nadbudówki technicznej (byłej maszynowni dźwigu osobowego) o pow. 24 m2. Docieplenie płytami z wełny mineralnej skalnej o grubości 20 cm.
  5. Wymianę 13 szt. okien o powierzchni 6,3 m2 w pomieszczeniach piwnicznych. Okna jednoramowe, z PCW, oszklone szybami zespolonymi dwukomorowymi.
  6. Modernizację instalacji c.o. z jednorurowej na dwururową. Zakres prac przewiduje wymianę przewodów c.o. o średnicy 15-50 mm oraz łącznej długości 1467 mb z izolacją cieplną wraz z montażem automatycznych zaworów podpionowych.
  7. Wymianę przewodów instalacji c.w.u obejmuje: demontaż, montaż, armaturę odcinającą oraz regulacyjną (zawory termostatyczne na cyrkulacji), próby, wykonanie izolacji cieplnych oraz niezbędne prace budowlane. Planuje się wymianę na rury z tworzyw sztucznych o długości 270,5 m.
  8. Wymianę źródeł światła na energooszczędne obejmie instalację na klatkach schodowych oraz korytarzach 45 szt. lamp typu LED o mocy 18W każda, z regulacją zmierzchową, czujkami ruchu i czasu świecenia. Energia elektryczna do zasilania lamp produkowana jest lokalnie w oparciu o istniejąca instalację fotowoltaiczną.

Zakres rzeczowy projektu został sporządzony w oparciu o Audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną. Projekt zostanie zrealizowany w Sopocie przy ul. 23 Marca w budynkach o numerach: 77D, 78, 79, 84, 91, 91A, 91B, 91C, 91D. Rzeczową realizację projektu (prace budowlane) zaplanowano w okresie od 2018 - 2019. Dla wszystkich budynków została opracowana dokumentacja techniczna oraz wydane prawomocne pozwolenia na budowę.