A A A

Efektem realizacji projektu będzie:

  1. Głęboka oraz kompleksowa modernizacja energetyczna 9 budynków,
  2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych,
  3. Spadek emisji gazów cieplarnianych. Przedmiot projektu obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 9 budynkach mieszkalnych administrowanych przez SM „Przylesie” w Sopocie.


Całkowite nakłady na realizację projektu w I etapie wyniosą 11 074 049,04 zł, wkład funduszy europejskich (wynosi 75% i kwotowo 7 600 992 zł).

Wyjaśnienie: dofinansowanie 75% liczone jest od kwoty kosztów kwalifikowanych, która wynosi 10 134 658,83 zł.