Opłaty za mieszkania należy wnosić na indywidualne przypisane do poszczególnych lokali konta bankowe.