Drukuj

Od roku 2007 nowy Zarząd SM - Przylesie mając poparcie Rady Nadzorczej i Mieszkańców przeprowadził w kolejnych latach szereg remontów i modernizacji:

2014

 1. W eksploatowanych od 2-lat kotłowniach budynkowych wykonano drobne roboty remontowe:
  1.1.  Wymieniono litowe baterie zasilające ciepłomierze oraz zamontowano kontrolki obecności fazy.
  1.2.   Zakupiono i zamontowano nowy palnik gazowy do bud. 91C i nową pompę  obiegową do bud. 79.
  1.3.   Wymieniono we wszystkich budynkach zawory bezpieczeństwa.
  1.4.    Uszczelniono wszystkie naczynia wzbiorcze.
 2. Wykonano całkowity remont pokrycia dachu pawilonu 77C.
 3. Całkowity remont pokrycia dachu zespołu garaży Kompleksu „A” od  nr 13 do 22 oraz kompleksu „D” nad garażami od nr 44 do 49.
 4. Docieplono cokół budynku 77D.
 5. Ocieplono stropy w bud. z dwururową instalacją CO: 91C, 91D, 84, 78.
 6. Remont nawierzchni chodników od strony zachodniej bud. 91C i 91D.
 7. Remont nawierzchni chodnika przy bud. 84.
 8. Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wewnętrznych w rejonie bud. 91, 91D, 91A i 79.
 9. Remont nawierzchni chodników w rejonie 91A.
 10. Remont nawierzchni chodnika w rejonie gołębnika.
 11. Remont nawierzchni chodnika przy bud.78.
 12. Remont nawierzchni chodnika przy bud. 91C.
 13. Pawilon 77C - prace projektowe związane z modernizacją.
 14. Pawilon 77C - rozbiórka schodów i elementów betonowych.
 15. Pawilon 77C - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.
 16. Pawilon 77C - izolacja podziemia i wykonanie muru konstrukcyjnego.
 17. Pawilon 77C - dostawa i montaż konstrukcji przeszklonej.
 18. Pawilon 77C  - wykonanie muru oporowego ławki kamiennej.
 19. Pawilon 77C - nawierzchnia tarasów i schody.
 20. Pawilon 77C - prace wykończeniowe, ściany, posadzki.
 21. Pawilon 77C - licowanie murów kamieniem naturalnym.
 22. Pawilon 77C – dostawa i montaż barierki ze stali nierdzewnej.
 23. Projekt koncepcyjny elewacji i modernizacji balkonów budynków.
 24. Wykonano awaryjną drogę przejazdową do budynku 91A.
 25. Zlikwidowano 4 silosy w dawnej hali kotłów w starej kotłowni na koszt najemcy.
 26. Adoptowano na koszt najemcy pomieszczenia biurowe dawne zaplecze socjalne starej kotłowni.
 27. Poszerzono drogę objazdową za starą kotłownią.
 28. Zainstalowano lub rozbudowano z udziałem Gminy Sopot  monitoring na budynkach 78, 84, 91, 79, 77C.
 29. Systemem gospodarczym naprawiono urządzenia na placach zabaw (maj 2014).
 30. Wymieniono zawory podpionowe instalacji gazowej w budynku 91A oraz uszczelniono instalacje gazowe w budynkach 91A , 91B.
 31. Usuwano na bieżąco awarie na instalacjach wewnętrznych i skutki dewastacji mienia.

Udzielano również pomocy technicznej mieszkańcom w zakresie usuwania drobnych awarii w mieszkaniach.

2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007