A A A

Regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Regulamin w pliku PDF