A A A

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej od sezonu 2020/2021

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej od sezonu grzewczego 2020/2021

W pliku do pobrania zamieszczamy Statut naszej Spółdzieni Mieszkaniowej "Przylesie".

Pobierz plik w formacie PDF

Regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Regulamin w pliku PDF

Celem działania i istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu.