A A A

Regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Regulamin w pliku PDF

W pliku do pobrania zamieszczamy Statut naszej Spółdzieni Mieszkaniowej "Przylesie".

Pobierz plik w formacie PDF

Regulamin rozliczania kosztu dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie od I półrocza 2008 r.

Pobierz plik w formacie PDF

Celem działania i istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie od sezonu grzewczego 07/08r.

Pobierz plik w formacie PDF