Drukuj

Ze względu na bezumowne zajęcie przez osobę obcą mieszkania przy ul. 23 Marca 91B / 7, ogłoszona na 28 listopada 13r przez Radę Nadzorczą sprzedaż licytacyjna tego mieszkania, odbędzie się po wyeksmitowaniu dzikiego lokatora.

Mieszkanie jest własnością wszystkich członków spółdzielni i nikt inny poza SM Przylesie nie ma do niego prawa!
Wartość mieszkania to 260 tys zł. Środki z jego sprzedaży zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej SM Przylesie zasilą fundusz remontowy Spółdzielni i będą przeznaczone na wykonanie nowej elewacji budynków.

Przepraszamy zainteresowanych nabyciem mieszkania przy 23 Marca 91B /7 za niezawinioną przez Spółdzielnię zwłokę. 
Po eksmisji dzikiego lokatora, będziemy powiadamiać o nowym terminie licytacji. Znając jednak przewlekłość procedury i postępowania sądowo - komorniczego może to potrwać.