A A A

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 14675.

Ze względu na bezumowne zajęcie przez osobę obcą mieszkania przy ul. 23 Marca 91B / 7, ogłoszona na 28 listopada 13r przez Radę Nadzorczą sprzedaż licytacyjna tego mieszkania, odbędzie się po wyeksmitowaniu dzikiego lokatora.

Zarząd SM „Przylesie” w Sopocie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego na warunkach odrębnej własności : lokalu o powierzchni użytkowej 35,65 m2  przy ul. 23 Marca 91B /7, cena wywoławcza 240.000,00 zł.