A A A

Ze względu na coraz większe problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na osiedlu powodowane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu SM Przylesie podjęła uchwałę mającą na celu:

  1. pozyskanie środków na utworzenie nowych, spełniających warunki techniczne miejsc postojowych;
  2. uporządkowanie zasad postoju pojazdów;
  3. estetyzację otoczenia przed budynkami, szczególnie w miejscach gdzie w latach 70-tych wykonano miejsca postojowe systemem gospodarczym;
  4. odtworzenie z wykorzystaniem kostki betonowej ciągów komunikacyjnych w miejscu budowanej sieci ciepłowniczej.

Zainteresowanych wynajęciem miejsc postojowych prosimy o składanie wniosków do sekretariatu spółdzielni.
W miarę napływu wniosków będziemy organizowali spotkania z zainteresowanymi celem zoptymalizowania zasad przydziału miejsc.

Szczegóły w pliku PDF