blog thumbnail
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Więcej
blog thumbnail
Pismo do NFOŚ w sprawie przerwania prac termomodernizacyjnych
Więcej
blog thumbnail
Harmonogramy prac instalacyjnych w budynkach
Więcej
blog thumbnail
Informacja dotycząca postępu prac termomodernizacyjnych
Więcej
blog thumbnail
Zamówienia na usługi nadzoru budowlanego
Więcej
blog thumbnail
Zgłaszanie nieprawidłowości
Więcej
blog thumbnail
CELE PROJEKTU I JEGO PLANOWANE EFEKTY
Więcej
blog thumbnail
WARTOŚĆ PROJEKTU I UDZIAŁ DOFINANSOWANIA Z UE
Więcej