blog thumbnail
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2023
Więcej
blog thumbnail
Regulamin udostępniania dokumentów
Więcej
blog thumbnail
Regulamin tworzenia i wykorzystanie funduszu remontowego
Więcej
blog thumbnail
Regulamin rozliczania kosztów wywozu nieczystości/odpadów komunalnych oraz ustalaniu opłat
Więcej
blog thumbnail
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 2021/2022
Więcej
blog thumbnail
Regulamin funkcjonowania elektronicznego biura obsługi mieszkańców
Więcej
blog thumbnail
Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków
Więcej
blog thumbnail
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
Więcej
blog thumbnail
Regulamin udzielania zamówień
Więcej
blog thumbnail
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie
Więcej