A A A

Informacja o wymianie wodomierzy

ul. 23 Marca 91B, Sopot

Informujemy, że w poniższych dniach będą prowadzone prace związane z wymianą wodomierzy wody zimnej i ciepłej zainstalowanych w Państwa mieszkaniach:

22 czerwca 2020 r. – g.   9:00 – 16:00
23 czerwca 2020 r. – g.   9:00 – 16:00
24 czerwca 2020 r. – g. 14:00 – 19:00

Prace te będą wiązały się z koniecznością wejścia pracownika do Państwa mieszkania oraz odcięcia dopływu wody na okres 10-15 min. Nie zachodzi konieczność odcinania dopływu wody do całego budynku. Nowe wodomierze wyposażone będą w radiowe moduły zdalnego odczytu dzięki czemu kolejne odczyty będą odbywały się zdalnie bez konieczności Państwa obecności.

Zdemontowane, zużyte wodomierze mieszkaniowe będą przechowywane przez okres dwóch pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich zdemontowania, po tym czasie zostaną przekazane do utylizacji. Podczas prac zostanie sporządzony protokół wymiany.