A A A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” ogłasza przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego.

Pobierz regulamin przetargu w formacie PDF