A A A

BIP/0530/145/20/IH                                                              Sopot, 9 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT PRASOWY
Ustalenia sopockiego sztabu kryzysowego z dnia 9.04.2020
Rządowe obostrzenia przedłużone, zasłanianie twarzy obowiązkowe, egzaminy przeniesione

Odległość między osobami w czasie wykonywania pracy

Zgodnie z zaleceniami należy zachować „odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.".
Prośba o przekazanie pracownikom ZOM i ZDiZ, aby przestrzegali zalecanych odległości podczas pracy w miejscach publicznych.

Rządowe obostrzenia przedłużone

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:
·        ograniczenia w przemieszczaniu się;
·        zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
·        ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
·        ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
·        zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
·        zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
·        zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
·        zamknięcie restauracji;
·        ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
·        ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:
·        zamknięcie szkół i uczelni; egzaminy maturalne i ósmoklasisty zostały przełożone i    najwcześniej odbędą się w czerwcu – termin zostanie podany na 3 tygodnie przed
·        zamknięcie przedszkoli i żłobków;
·        zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
·        zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:
·     zamknięcie granic - prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj<https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia>;
·     obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:
·    ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od czwartku 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług. Już chyba wszyscy wiedzą, że maseczki nie służą do ochrony osoby, która ją nosi, a do ochrony innych, co mają z tą osobą styczność. Do zasłonięcia ust wystarczy, chusta, szalik, bądź maseczka domowej roboty.
Wobec powyższego w maseczki oraz inne  środki ochrony (np. przyłbice) wyposażamy w pierwszej kolejności tych co się kontaktują z racji wykonywanych zadań z dużą ilością ludzi (Pogotowie Ratunkowe, Szpital, DPS, MOPS,  Hospicja, Miejsca kwarantanny, Straż Miejska, pracownicy USC,  Cmentarza oraz Policje i Straż Pożarną). Potrzeb jest naprawdę dużo i na tym się skupiamy. Dodatkowo MOPS rozdaje pewną ilość maseczek potrzebującym podopiecznym.  Takie procedury ustaliliśmy min. po konsultacji z Prezydentami Gdańska i Gdyni. Kryterium wieku jest tu błędne, bo nie te osoby są roznosicielami wirusa.
Dodatkowo nie ma w chwili obecnej możliwości bezpiecznej dystrybucji maseczek dla wszystkich mieszkańców. Poczta już dwa tygodnie temu odmówiła nam, w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników dystrybucji do skrzynek informatora miejskiego. Wypuszczenie dużej liczby osób, które będą chodzić od domu do domu, od klatki do klatki i wrzucać maseczki do skrzynek, a następie apel do mieszkańców, szczególnie starszych, aby po te maseczki wychodzili z domu, jest nieracjonalne i niczym nie uzasadnione.

Sopockie cmentarze zamknięte

Zamknięte do odwołania są wszystkie cmentarze w Sopocie – Cmentarz Komunalny, Cmentarz Katolicki i Cmentarz Żydowski.

Policja

Komenda Miejska Policji w Sopocie prowadzić będzie wzmożone kontrole samochodów z obcą rejestracją oraz osób łamiących zakazy i korzystających z przestrzeni rekreacyjnych Sopotu. W przypadku kontroli patrole będą dokładnie weryfikować deklarowany cel przyjazdu do Sopotu.

Dania na wynos

W związku ze zbliżającymi się świętami przypominamy, że sopockie restauracje, choć zamknięte to przygotowują jedzenie na wynos, również menu świąteczne. Zachęcamy do wspierania lokalnych przedsiębiorców. Lista znajduje się na stronie sopot.pl oraz na visit.sopot.pl


Po raz kolejny apelujemy o pozostanie w domach. Tylko tak możemy ochronić siebie i bliskich.