A A A

Urząd Statystyczny w Gdańsku zwraca się z uprzejmą prośbą o umożliwienie umieszczenia na Państwa stronie internetowej komunikatu dotyczącego badań ankietowych.

Nasza prośba podyktowana jest akcją informacyjną tegorocznych Europejskich Badań Zdrowia (EHIS), które zostaną zrealizowane w IV kwartale 2019 roku na terenie wybranych losowo budynków mieszkalnych.
Celem Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia, realizowanego we wszystkich państwach członkowskich, jest uzyskanie informacji, które pozwolą ocenić obecną sytuacje zdrowotną polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowania  w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną, sytuacją zawodową i miejscem zamieszkania  oraz przedstawić ją na tle innych krajów Unii Europejskiej.
Pragniemy zapewnić, że uzyskane informacje są poufne i chronione tajemnicą statystyczną gwarantowaną przez ustawę o statystyce publicznej i będą wykorzystane wyłącznie do analizy i opracowania danych statystycznych.


Publikacje zawierające wyniki badania można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Statystycznego
stat.gov.pl oraz Eurostatu www.ec.europa.eu/eurostat.

Plakat (plik do pobrania w formacie PDF)