A A A

Zarząd Spółdzielni "Przylesie" w Sopocie zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku, na godzinę 17:00, w siedzibie Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków.

Dokumenty w formacie PDF:

Program WZCz

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej