A A A

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie.
Dnia: 03 września od godziny 17.00.
Miejsce - sala w siedzibie Spółdzielni ul. 23 Marca 77C.

Szczegóły w plikach PDF:

Informacja o zmianie ustawy i obowiązku zmian w Statutcie

Projekt uchwaly WZCz

STATUT

Program WZCz