A A A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie, na dzień 25 czerwca 2018 r. na godzinę 17:00, w siedzibie Spółdzielni ul. 23 Marca 77C, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Szczegóły w pliku PDF:

Ogłoszenie o terminie WZCz

Protokół lustracji

Projekty uchwał

Sprawozdanie Zarządu SM Przylesie za 2017 r. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Przylesie za 2017 r.

Pełnomocnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków