A A A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" poszukuje wykonawców balkonów dostawnych do 9 budynków mieszkalnych w systemie "zaprojektuj-wybuduj".
Na wykonanie tych prac spółdzielnia posiada pozwolenia na budowę. Termin rozpoczęcia prac fundamentowych: jak najszybciej - maj.