A A A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" informuje, że w Bazie konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108610 
ogłoszony został przetarg na wykonawców głębokiej termomodernizacji 9 naszych budynków mieszkalnych realizowanej na mocy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr umowy POIS.01.03.02-00-0010/16-00.