A A A

Otrzymaliśmy kolejną, dobrą informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zakwalifikowaniu naszego projektu "Głębokiej termomodernizacji 9 budynków wielorodzinnych w zasobach SM Przylesie" do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z pisemną informacją nasz wniosek został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I i II stopnia.
O dalszym postępowaniu będziemy na bieżąco informować.
 
Zarząd SM Przylesie
Piotr Kurdziel  Barbara Lechman

Pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej