A A A

Nadzwyczajne WZCz w dniu 01 luty 2016 r. podjęło zaproponowaną uchwałę o wyrażeniu zgodnym na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Uchwała została podjęta przy jedynie 3 głosach przeciwnych.
Udzielone zaufanie dla Rady i Zarządu mobilizuje nas do dalszych starań w zakresie przyjętego planu "głębokiej" termomodernizacji naszych zasobów.
Mamy już gotową dokumentację termomodernizacyjną budynków wraz z pozwoleniem na budowę.
Oczekujemy ogłoszenia konkursów w ramach których dysponowane mają być środki finansowe na remonty.

W trakcie WZCz zgłoszony został, przez mieszkankę budynku przy 23 Marca 78, wniosek o wyrażenie zgody na przetrzymywanie dzikich kotów w wyodrębnionych miejscach, w piwnicach poszczególnych budynków z zapewnieniem im swobodnego wejścia do piwnic. Wniosek został odrzucony 100% głosów zebranych.