A A A

Dnia 01 lutego o godz.17.00, w siedzibie SM Przylesie, odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie.

 
Pobierz Zawiadomienie i porządek obrad w formacie PDF
 
Pobierz projekt uchwały w formacie PDF