A A A

Opłaty za mieszkania należy wnosić na indywidualne przypisane do poszczególnych lokali konta bankowe.


KASA - PUNKT BANKOWY 


Zapraszamy do agencji bankowej na parterze budynku administracyjnego przy 23 Marca 77C. Wpłaty na rachunek Spółdzielni dokonywane wyłącznie raz w miesiącu za pośrednictwem rachunku w agencji, zwolnione są z zapłaty prowizji. Prowizję od tych wpłat pokrywa Spółdzielnia. Agencja przyjmuje wszystkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem rachunków bankowych. Zapraszamy.

Godziny otwarcia agencji:

  • poniedziałek        12.30  -  16.30
  • środa, czwartek   10.00  -  14.00