Konsultacje na PRZYLESIU cd.

Nadal jest możliwość, a wręcz konieczność przedstawiania swoich pisemnych opinii w związku z przedstawioną w roku ubiegłym pod dyskusję koncepcją przedstawiającą możliwości zagospodarowania centrum osiedla.

Dziękujemy za Państwa liczne uwagi i opinie. Wiele dotychczas zgłoszonych merytorycznych pytań wychodzi daleko poza zakres przedstawionej koncepcji architektonicznej. Zarząd odpowie na każde zadane przez właścicieli pytanie. Uniknie się tym samym krążących po osiedlu plotek, półprawd i niedomówień. Dotychczas otrzymane informacje będą podstawą do sporządzenia ankiety w wersji papierowej i elektronicznej. Ankieta dotrze do każdego właściciela mieszkania w naszych zasobach. Poprzedzi ją informacja z opisem potrzeb, stanu, możliwości i perspektyw dla naszej spółdzielni. 

Wskażemy również na środowiskowe i historyczne aspekty wszelkich dotychczasowych zmian w naszej dzielnicy.

Odniesiemy się przy tym do uwarunkowań gospodarczych w jakich funkcjonuje spółdzielczość w Polsce i Sopocie.

Pozwoli to Państwu wyważyć ogromne, zgłaszane oczekiwania rozwojowe w stosunku do możliwości finansowych i otoczenia społeczno-gospodarczego. Przypomnę, że dotychczasowe radykalne, udane modernizacje zasobów Przylesia możliwe były przy udziale finansowania z różnych źródeł zewnętrznych. W przypadku kolejnych modernizacji i remontów należy coraz bardziej liczyć na własną twórczą inwencję i pomysłowość w zdobywaniu funduszy.

Państwa opinie, najlepiej podpisane należy kierować do zarządu spółdzielni. Do pism bez podpisu nie można się ustosunkować. Nie wiadomo czy na przykład pochodzą one od uprawnionych do decydowania osób - właścicieli mieszkań.

Przypominam, że tylko właściciele mieszkań na WZCz zgodnie z  Art. 83. 1. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są uprawnieni do decydowania o majątku spółdzielni i nikt tego za nich nie zrobi.

Włącz się konstruktywnie w dyskusję o przyszłości Przylesia w celu sporządzenia planu gospodarczego na najbliższe lata zgodnie z §21.1.1 Statutu SM Przylesie.

Pozdrawiam
Piotr Kurdziel
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"

Kategorie: Aktualności

Inne artykuły