BIAŁE CERTYFIKATY – komentarz

Informujemy, że dla przedsięwzięcia „Głęboka termomodernizacja wszystkich budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYLESIE" zlokalizowanych przy ul. 23 marca w Sopocie w zakresie modernizacji przegród zewnętrznych, instalacji c.o. i c.w.u., wprowadzonym przez Towarową Giełdę Energii Rejestrze Świadectw Pochodzenia zapisane zostały prawa majątkowe wynikające z wydanych przez Prezesa URZĘDU REGULACJI ENEREGETYKI Świadectw Efektywności Energetycznej.

Pozyskaliśmy tym samym  261.500,00 tys zł netto z tytułu rozliczenia wynagrodzenia za wydane prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej. Jest to potwierdzenie uzyskania założonych oszczędności energii pierwotnej, w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji wszystkich naszych budynków mieszkalnych. Pieniądze wpłynęły na rachunek SM Przylesie.

Jest to kwota ponad dwukrotnie większa od kumulowanej rocznie przez jeden budynek mieszkalny, w ramach wpłat na fundusz remontowy.

Piotr Kurdziel
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie". Sopot

Pobierz dokument w formacie PDF

Kategorie: Aktualności

Inne artykuły