Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w korytarzach bocznych i decyzje PSP

Zmieniamy sposób użytkowania naszych nieruchomości. Zaprojektowano nasze osiedle w systemie eksperymentalnym, z użyciem nowatorskich rozwiązań 60 lat temu.

Nikt nie przewidywał chęci parkowania takiej ilości i coraz większych pojazdów, nie było wówczas problemów z zapewnieniem dojazdu dla pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, śmieciarki, w postępie arytmetycznym przybywa śmieci, śmieci stały się coraz bardziej uciążliwe dla środowiska, meble wymienia się co kilka lat, zalani jesteśmy opakowaniami sztucznymi, przestajemy znać sąsiadów, wynajem krótkoterminowy i kupowanie mieszkań w celach kapitałowych zaczyna być coraz powszechniejszym zjawiskiem. 

Wszystko to powoduje konieczność adaptacji procedur bezpieczeństwa pożarowego do narzucanych przez samych mieszkańców nowych warunków i sposobów użytkowania nieruchomości/mieszkań i zmieniającej się rzeczywistości.

Otrzymaliśmy kolejne, negatywne wyniki kontroli w budynkach przestrzegania przez mieszkańców zasad bezpieczeństwa p-poż przez służby prewencji Państwowej Straży Pożarnej. Zmuszają one administrację osiedla do podjęcia działań prawnych i organizacyjnych zmierzających do eliminacji zagrożeń. Proponujemy najbardziej racjonalną dla mieszkańców, umowną zmianę pierwotnej funkcji części zamykanych korytarzy. Zawarcie umów najmu korytarza zmienia funkcję ewakuacyjną na część mieszkalną. Dla uniknięcia likwidacji drzwi do korytarza bocznego, proponujemy podpisanie umowy najmu tej powierzchni przez wszystkich właścicieli mających mieszkania w tej zamkniętej części korytarza. Brak takiej umowy, w sytuacji braku jak dotychczas możliwości wyegzekwowania przestrzegania przepisów sanitarnych i p-poż, zobowiązuje administrację budynków do natychmiastowej likwidacji zabudowy korytarza. Należy pamiętać, że korytarze w obecnym stanie prawnym są drogą ewakuacyjną i nie mogą być w nich przechowywane żadne materiały palne, podtrzymujące palenie, nie mogą być też niczym zastawione.

Decyzje Państwowej Straży Pożarnej dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Skan projektu umowy najmu

Kategorie: Aktualności

Inne artykuły