Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej.

Nasza Spółdzielnia rozpoczyna wymianę instalacji wodociągowej i grzewczej / piony i poziomy / w 3 budynkach wysokich przy ul. 23 Marca 91B, 91C, 91D, XI kondygnacyjnych, każdy po 88 mieszkań.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach tego samego zadania i w tej samej technologii wymieniliśmy instalacje w 6 budynkach.

W załączeniu przekazujemy treść zamówienia wraz z załącznikami.

Materiały do pobrania

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Prezes ds Technicznych P. Barbarą Lechman tel 6000-43-639

Kategorie: Termomodernizacja

Inne artykuły