Zgłaszanie nieprawidłowości

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące projektu można zgłaszać albo poprzez stronę:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

albo e-mail:

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Kategorie: Termomodernizacja

Inne artykuły