A A A

Ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie

(kadencja czerwiec 2018 - czerwiec 2021)

 

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Grzegorz Nizgorski
Z-ca – Aleksander Fot
Sekretarz – Radovan Jacuniak

 

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Trudnowska
Zdzisław Bobowski
Sławomira Mróz

 

Komisja Zasobów Mieszkaniowych:

Aleksander Fot
Łukasz Mazur

 

Komisja Spraw Społecznych:

Beata Myszewska
Jarosław Zawada