A A A

Ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie

(kadencja czerwiec 2022 - czerwiec 2025)

 

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Grzegorz Nizgorski /79
Z-ca – Katarzyna Nowińska /91C
Sekretarz – Izabela Matulewska /91A

 

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Trudnowska /77D
Wojciech Boduszyński /91D
Mariusz Piontas /91

 

Komisja Zasobów Mieszkaniowych:

Ryszard Czarnota /91B
Monika Gołębiewska /91D
Bartosz Matczuk /91