Witaj na nowej stronie SM Przylesie

Download section image

Gazetka informacyjna

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PRZYLESIE" udostępniliśmy dodatkowe materiały.

Prosimy o dokładne przestudiowanie szczególnie §3 tej chwały, który określa kompetencje statutowych organów spółdzielni.

Resource Image
Resource Image
Resource Image

TERMOMODERNIZACJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH i UNII EUROPEJSKIEJ

Spółdzielnia nasza finalizuje prace remontowe w ramach zawartej w 2018r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy na realizację projektu:

  • "Głęboka termomodernizacja 9 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie", zlokalizowanych przy ul. 23 Marca w Sopocie. Etap I".
  • Więcej informacji w menu Unia Europejska i NFOŚiGW.
Section Image
Section Image
Section Image
Section Image
Section Image

Dekalog Przylesiaka

Zapoznaj się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia na naszym osiedlu

Section Image
Section Image
Section Image

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł przedsięwzięcia:

  • „Głęboka termomodernizacja 9 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie", zlokalizowanych przy ul. 23 Marca w Sopocie. Etap I"

KONCERT (koniecznie obejrzyj)

L.U.C. i międzynarodowa orkiestra składają nietypowy hołd

Wyjątkowy charytatywny koncert fortepianowy na dachu bloku w Sopocie

Nasze osiedle

Ostatnie artykuły