A A A

W pliku do pobrania zamieszczamy Statut naszej Spółdzieni Mieszkaniowej "Przylesie".

Pobierz plik w formacie PDF

Celem działania i istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie od sezonu grzewczego 07/08r.

Pobierz plik w formacie PDF

Regulamin rozliczania kosztu dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie od I półrocza 2008 r.

Pobierz plik w formacie PDF

Uchwała Rady Miasta Sopotu w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie w zakresie karty terenu nr 11

Pobierz plik w formacie PDF