A A A

Prosimy o przekazanie odczytów ze stanami wodomierzy w mieszkaniach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
Kartki z odczytami/odczyty można przekazać elektronicznie poprzez formularz na stronie spółdzielni lub wrzucić do skrzynek pocztowych, administracyjnych w budynkach.
Odczyty prosimy przekazać do 10 lipca 2018r.
Lokale bez odczytów rozliczane są na podstawie symulacji.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie, na dzień 25 czerwca 2018 r. na godzinę 17:00, w siedzibie Spółdzielni ul. 23 Marca 77C, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Szczegóły w pliku PDF:

Ogłoszenie o terminie WZCz

Protokół lustracji

Projekty uchwał

Sprawozdanie Zarządu SM Przylesie za 2017 r. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Przylesie za 2017 r.

Pełnomocnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków

Poszukujemy pilnie wykonawców przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. 23 Marca nr 78, 79 i 84.
Projekty do wglądu w siedzibie spółdzielni.

W związku z przystąpieniem do termomodernizacji budynków, SM Przylesie ogłasza zamówienie na usługi nadzoru budowlanego w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej.

Szczegóły w pliku PDF

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" poszukuje wykonawców balkonów dostawnych do 9 budynków mieszkalnych w systemie "zaprojektuj-wybuduj".
Na wykonanie tych prac spółdzielnia posiada pozwolenia na budowę. Termin rozpoczęcia prac fundamentowych: jak najszybciej - maj.