A A A

Zachęcamy Państwa do głosowania na nasze projekty zgłoszone do realizacji w roku 2015.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22-go kwietnia 2014 roku przed siedzibą SM Przylesie, nastąpiło oficjalne podpisanie umowy dotyczącej remontu ulicy 23-go Marca.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie działając na podstawie §29 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 r, na godzinę 17.00 na boisku przed budynkiem przy ul. 23 Marca 78 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie".

Aby zobaczyć szczegóły pobierz plik w formacie PDF

Szczegóły w załączniku do protokołu z posiedzenia RN SM Przylesie z dnia 10.12.2013 r.

Pobierz dokument w formacie PDF

Postanowienie o drogach z dnia 04.02.2009 r.

Pobierz plik w formacie PDF


Postanowienie o zaopatrzeniu w wodę z dnia 15.12.2008 r.

Pobierz plik w formacie PDF


Decyzja o zmianie terminów z dnia 06.01.2009 r.

Pobierz plik w formacie PDF