A A A

Znane są już wyniki głosowania sopocian na nową lokalizację azylu dla bezdomnych zwierząt w Sopocie.

W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie informacyjne o możliwości montażu ogniw fotowoltaicznych na dachach i balkonach budynków SM Przylesie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie działając na podstawie §22 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Zapewne wielu mieszkańców zauważyło duże ilości  kamieni na naszym osiedlu. Spokojnie nie zamierzamy zasypać Przylesia tonami kolosów.

Zachęcamy Państwa do głosowania na nasze projekty zgłoszone do realizacji w roku 2015.