A A A

W dniu 2 marca uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2015 zatwierdzono plan remontów na 2015 rok. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem prac projektowych i realizowanych.

Znane są już wyniki głosowania sopocian na nową lokalizację azylu dla bezdomnych zwierząt w Sopocie.

Zapewne wielu mieszkańców zauważyło duże ilości  kamieni na naszym osiedlu. Spokojnie nie zamierzamy zasypać Przylesia tonami kolosów.

W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie informacyjne o możliwości montażu ogniw fotowoltaicznych na dachach i balkonach budynków SM Przylesie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie działając na podstawie §22 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.