A A A

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PRZYLESIE" z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie, zwołuje na dzień 22 czerwca 2015 roku, na godzinę 17, na boisku przed budynkiem przy ulicy 23 Marca 78.

Trwają starania zarządu Spółdzielni Przylesie w Sopocie o jak najszybsze zlokalizowanie przystanku autobusowego na wysokości siedziby Spółdzielni przy ul. 23 Marca 77C.


 14 maja uroczyście zakończyliśmy przebudowę ulicy 23 Marca. Festyn został zorganizowany w środku Osiedla przed siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie oraz na osiedlowym boisku.

W dniu 2 marca uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2015 zatwierdzono plan remontów na 2015 rok. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem prac projektowych i realizowanych.