A A A

W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie informacyjne o możliwości montażu ogniw fotowoltaicznych na dachach i balkonach budynków SM Przylesie.

Szczegóły w załączniku do protokołu z posiedzenia RN SM Przylesie z dnia 10.12.2013 r.

Pobierz dokument w formacie PDF

Postanowienie o drogach z dnia 04.02.2009 r.

Pobierz plik w formacie PDF


Postanowienie o zaopatrzeniu w wodę z dnia 15.12.2008 r.

Pobierz plik w formacie PDF


Decyzja o zmianie terminów z dnia 06.01.2009 r.

Pobierz plik w formacie PDF