A A A

W związku z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące tego projektu.

Kontynuujemy budowę systemu fotowoltaicznego na dachach naszych budynków.

Przykłady nieprawidłowego parkowania samochodów na terenie SM Przylesie.

W tym roku obchodzimy 70 lecie ul. 23 Marca. W związku z tym 23 marca na terenie SM Przylesie zorganizowane zostanie "Święto ul. 23 Marca".

Nadzwyczajne WZCz w dniu 01 luty 2016 r. podjęło zaproponowaną uchwałę o wyrażeniu zgodnym na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej.