A A A

W tym roku obchodzimy 70 lecie ul. 23 Marca. W związku z tym 23 marca na terenie SM Przylesie zorganizowane zostanie "Święto ul. 23 Marca".

Przykłady nieprawidłowego parkowania samochodów na terenie SM Przylesie.

Dnia 01 lutego o godz.17.00, w siedzibie SM Przylesie, odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie.

Nadzwyczajne WZCz w dniu 01 luty 2016 r. podjęło zaproponowaną uchwałę o wyrażeniu zgodnym na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety "SM Przylesie"