A A A

Kontynuujemy budowę systemu fotowoltaicznego na dachach naszych budynków.

W tym roku obchodzimy 70 lecie ul. 23 Marca. W związku z tym 23 marca na terenie SM Przylesie zorganizowane zostanie "Święto ul. 23 Marca".

Nadzwyczajne WZCz w dniu 01 luty 2016 r. podjęło zaproponowaną uchwałę o wyrażeniu zgodnym na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Przykłady nieprawidłowego parkowania samochodów na terenie SM Przylesie.

Dnia 01 lutego o godz.17.00, w siedzibie SM Przylesie, odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie.