A A A

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków z uchwałami i sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.

Szczegóły w pliku PDF

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie, na dzień 19 czerwca 2017 r. na godzinę 17:00, w siedzibie Spółdzielni ul. 23 Marca 77C, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Szczegóły w pliku PDF

Otrzymaliśmy kolejną, dobrą informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zakwalifikowaniu naszego projektu "Głębokiej termomodernizacji 9 budynków wielorodzinnych w zasobach SM Przylesie" do kolejnego etapu konkursu.

Budowa Szpitala Geriatrycznego na Przylesiu. Dzisiaj w UM Sopot uroczyście podpisano umowę na finansowanie budowy szpitala który wkrótce stanie się wizytówką Przylesia.

Materiały w formacie PDF

Więcej:

http://zdrowie.trojmiasto.pl/Centrum-Opieki-Geriatrycznej-powstanie-w-Sopocie-Sa-na-to-pieniadze-n111922.html

W związku z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące tego projektu.