A A A

W związku z przystąpieniem do termomodernizacji budynków, SM Przylesie ogłasza zamówienie na usługi nadzoru budowlanego w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej.

Szczegóły w pliku PDF

Poszukujemy pilnie wykonawców przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. 23 Marca nr 78, 79 i 84.
Projekty do wglądu w siedzibie spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" informuje, że w Bazie konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108610 
ogłoszony został przetarg na wykonawców głębokiej termomodernizacji 9 naszych budynków mieszkalnych realizowanej na mocy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr umowy POIS.01.03.02-00-0010/16-00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" poszukuje wykonawców balkonów dostawnych do 9 budynków mieszkalnych w systemie "zaprojektuj-wybuduj".
Na wykonanie tych prac spółdzielnia posiada pozwolenia na budowę. Termin rozpoczęcia prac fundamentowych: jak najszybciej - maj.

W związku z przystąpieniem do termomodernizacji budynków, SM Przylesie ogłasza zamówienie na usługi nadzoru budowlanego w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej.

Szczegóły w pliku PDF