A A A

Prosimy o przekazanie odczytów ze stanami wodomierzy w mieszkaniach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
Kartki z odczytami/odczyty można przekazać elektronicznie poprzez formularz na stronie spółdzielni lub wrzucić do skrzynek pocztowych, administracyjnych w budynkach.
Odczyty prosimy przekazać do 10 lipca 2018r.
Lokale bez odczytów rozliczane są na podstawie symulacji.