A A A

W dniu dzisiejszym (10 kwietnia 2018r.) złożyliśmy w Urzędzie Miasta Sopotu i w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych i dzienniki budowy dla 9 budynków.
Tym samym przechodzimy do kolejnego etapu działań na rzecz termomodernizacji osiedla. Będziemy przygotowywać teren do rozpoczęcia inwestycji. Trwa procedura wyłaniania wykonawców robót. W albumie wybrane przykłady pomysłów na nowoczesną wizję elewacji, które zaproponowane zostały przez projektantów.

Piotr Kurdziel
Prezes Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"