A A A

W kolejnych budynkach naszego osiedla trwają prace polegające na wymianie instalacji wodociągowych na poziomie piwnic i w pionach w mieszkaniach. Wymieniamy instalację wody zimnej i ciepłej wraz z wodomierzami. Nowe wodomierze będą odczytywane zdalnie. Piony wodociągowe wykonywane są z polipropylenu z wkładką z aluminium (rur tworzywowych, wielowarstwowych PE). 

Poziomy wodociągowe na poziomie piwnic montowane są również z rur tworzywowych stabilizowanych wkładką z włókna szklanego, polipropylenowych PP.

Poziomy grzewcze na poziomie piwnic wykonywane są z rur stalowych czarnych ocynkowanych zewnętrznie systemu KanSteel firmy KANtherm.

W kolejnych pomieszczeniach każdego pionu wymieniana jest też instalacja grzewcza. Nowe piony grzewcze wykonywane są z tego samego materiału co poziomy w piwnicach.

Jednocześnie wokół budynków trwają prace ziemne związane z budową fundamentów pod nowe balkony.

Całe ściany fundamentowe po odkryciu do ławy budynku zostają uszczelnione, naprawione przepusty kablowe, wymieniamy instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, deszczową i odgromową.

Ostatecznie po wybudowaniu fundamentów balkonowych i nałożeniu na fundamenty izolacji przeciwwodnej, całość jest izolowana termicznie, zabezpieczana folią budowlaną i obsypywana ziemią. 

Ważnym realizowanym zadaniem jest wymiana otoków uziemienia. Prawidłowa instalacja odgromowa to warunek bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania budynków. 

W tym roku planujemy wykonać wszystkie fundamenty balkonowe oraz poziomy wodociągowe i grzewcze w 6 budynkach. Natomiast piony wykonane powinny być w 3 budynkach.

Najnowszy numer gazetki osiedlowej SM Przylesie już do pobrania.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie.
Dnia: 03 września od godziny 17.00.
Miejsce - sala w siedzibie Spółdzielni ul. 23 Marca 77C.

Szczegóły w plikach PDF:

Informacja o zmianie ustawy i obowiązku zmian w Statutcie

Projekt uchwaly WZCz

STATUT

Program WZCz

Na mecz piłki nożnej z okazji 50-lecia budowy osiedla „Przylesie” zaprasza Prezes Zarządu Piotr Kurdziel

Prosimy o przekazanie odczytów ze stanami wodomierzy w mieszkaniach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
Kartki z odczytami/odczyty można przekazać elektronicznie poprzez formularz na stronie spółdzielni lub wrzucić do skrzynek pocztowych, administracyjnych w budynkach.
Odczyty prosimy przekazać do 10 lipca 2018r.
Lokale bez odczytów rozliczane są na podstawie symulacji.