A A A

Zarząd Spółdzielni "Przylesie" w Sopocie zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku, na godzinę 17:00, w siedzibie Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" zamierza zlecić usługi nadzoru budowlanego w branży sanitarnej nad planowanymi w latach 2019 i 2020 robotami remontowymi w 7-ciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 11-kondygnacyjnych osiedla "Przylesie" w Sopocie.

Do dnia dzisiejszego w naszej spółdzielni nie była prowadzona ewidencja użytkowników piwnic.

Znane są przypadki, że jeden właściciel użytkował więcej niż jedną piwnicę, były też piwnice nieużytkowane lub nieużytkowane ze względu na zagracenie. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa – Przylesie zamierza zlecić usługi nadzoru budowlanego w branży sanitarnej nad planowanymi w latach 2019 i 2020 robotami remontowymi w 9-ciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 11-kondygnacyjnych osiedla "Przylesie".

Aktualizacja: Zamówienie zostało unieważnione!