A A A

Najnowszy numer gazetki osiedlowej SM Przylesie już do pobrania.

Na mecz piłki nożnej z okazji 50-lecia budowy osiedla „Przylesie” zaprasza Prezes Zarządu Piotr Kurdziel

Prosimy o przekazanie odczytów ze stanami wodomierzy w mieszkaniach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
Kartki z odczytami/odczyty można przekazać elektronicznie poprzez formularz na stronie spółdzielni lub wrzucić do skrzynek pocztowych, administracyjnych w budynkach.
Odczyty prosimy przekazać do 10 lipca 2018r.
Lokale bez odczytów rozliczane są na podstawie symulacji.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie.
Dnia: 03 września od godziny 17.00.
Miejsce - sala w siedzibie Spółdzielni ul. 23 Marca 77C.

Szczegóły w plikach PDF:

Informacja o zmianie ustawy i obowiązku zmian w Statutcie

Projekt uchwaly WZCz

STATUT

Program WZCz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie, na dzień 25 czerwca 2018 r. na godzinę 17:00, w siedzibie Spółdzielni ul. 23 Marca 77C, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Szczegóły w pliku PDF:

Ogłoszenie o terminie WZCz

Protokół lustracji

Projekty uchwał

Sprawozdanie Zarządu SM Przylesie za 2017 r. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Przylesie za 2017 r.

Pełnomocnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków