A A A

Do dnia dzisiejszego w naszej spółdzielni nie była prowadzona ewidencja użytkowników piwnic.

Znane są przypadki, że jeden właściciel użytkował więcej niż jedną piwnicę, były też piwnice nieużytkowane lub nieużytkowane ze względu na zagracenie. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" zamierza zlecić usługi nadzoru budowlanego w branży sanitarnej nad planowanymi w latach 2019 i 2020 robotami remontowymi w 7-ciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 11-kondygnacyjnych osiedla "Przylesie" w Sopocie.

W kolejnych budynkach naszego osiedla trwają prace polegające na wymianie instalacji wodociągowych na poziomie piwnic i w pionach w mieszkaniach. Wymieniamy instalację wody zimnej i ciepłej wraz z wodomierzami. Nowe wodomierze będą odczytywane zdalnie. Piony wodociągowe wykonywane są z polipropylenu z wkładką z aluminium (rur tworzywowych, wielowarstwowych PE). 

Poziomy wodociągowe na poziomie piwnic montowane są również z rur tworzywowych stabilizowanych wkładką z włókna szklanego, polipropylenowych PP.

Poziomy grzewcze na poziomie piwnic wykonywane są z rur stalowych czarnych ocynkowanych zewnętrznie systemu KanSteel firmy KANtherm.

W kolejnych pomieszczeniach każdego pionu wymieniana jest też instalacja grzewcza. Nowe piony grzewcze wykonywane są z tego samego materiału co poziomy w piwnicach.

Jednocześnie wokół budynków trwają prace ziemne związane z budową fundamentów pod nowe balkony.

Całe ściany fundamentowe po odkryciu do ławy budynku zostają uszczelnione, naprawione przepusty kablowe, wymieniamy instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, deszczową i odgromową.

Ostatecznie po wybudowaniu fundamentów balkonowych i nałożeniu na fundamenty izolacji przeciwwodnej, całość jest izolowana termicznie, zabezpieczana folią budowlaną i obsypywana ziemią. 

Ważnym realizowanym zadaniem jest wymiana otoków uziemienia. Prawidłowa instalacja odgromowa to warunek bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania budynków. 

W tym roku planujemy wykonać wszystkie fundamenty balkonowe oraz poziomy wodociągowe i grzewcze w 6 budynkach. Natomiast piony wykonane powinny być w 3 budynkach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa – Przylesie zamierza zlecić usługi nadzoru budowlanego w branży sanitarnej nad planowanymi w latach 2019 i 2020 robotami remontowymi w 9-ciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 11-kondygnacyjnych osiedla "Przylesie".

Aktualizacja: Zamówienie zostało unieważnione!

Najnowszy numer gazetki osiedlowej SM Przylesie już do pobrania.