A A A

Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie: Zatwierdzenia planu funduszu remontowego na 2017 r.

Wyszczególnienie prac remontowych w 2014 roku.

Plan remontów na rok 2013 Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie.

Pobierz plik w formacie PDF

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w roku 2014