A A A

W dniu 24 czerwca 2015 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie

(kadencja czerwiec 2015 - czerwiec 2018)

 

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Sergiusz Siłkowski
Z-ca – Jolanta Binkuńska-Lippert
Sekretarz – Aleksandra Kołodziej-Godek

 

Komisja Rewizyjna:

Izabela Jaszczerska
Zdzisław Bobowski
Radowan Jacuniak

 

Komisja Zasobów Mieszkaniowych:

Ryszard Czarnota
Łukasz Mazur
Beata Myszewska