A A A

W dniu 26 czerwca 2018 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie

(kadencja czerwiec 2018 - czerwiec 2021)

 

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Grzegorz Nizgorski
Z-ca – Aleksander Fot
Sekretarz – Radovan Jacuniak

 

Komisja Rewizyjna:

Zdzisław Bobowski
Sławomira Mróz
Beata Myszewska

 

Komisja Zasobów Mieszkaniowych:

Łukasz Mazur
Małgorzata Trudnowska
 
 

Komisja Spraw Społecznych:

Justyna Ciesielska
Jarosław Zawada